LT / EN
Manualinės medicinos klinikos darbuotojai

Manualinės medicinos klinikoje dirba kvalifikuoti specialistai:

 

Kineziterapeutas-Osteopatas
Deividas Petkus
Logopedė
Aina Kulnickaitė
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Laima Rindzevičienė
Logopedė
Roberta Račienė
Aina Kulnickaitė

 

Vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos korekcija, logoterapija, logopedinis masažas

 

Tobulinimosi kursai ir seminarai:

 

► 2008-12-10 | Seminaras: Mokytojo praktinės veiklos vertinimo ir įsivertinimo procedūrų taikymas mokykloje. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 6 val.

► 2010-05-18 | Seminaras: IKT taikymas ugdant vaikų kalbą. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 6 val.

► 2011-02-09 | Seminaras: Žaidimas - pagrindinis ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymo/si vaikų ugdymo metodas. Šiaulių rajono savivaldybės švietimo centras | 6 val.

► 2011-03-17 | Seminaras: Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, elgesio modeliavimo ir emocijų valdymo būdai bei galimybės. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 3 val.

► 2011-05-18 | Seminaras: Vaikų kūribiškumo ugdymas bendradarbiaujant įstaigos pedagogams. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 6 val.

► 2011-06-07 | Seminaras: Supažindinimas su logopedinio masažo technikomis ir jų taikymas šalinant dizartrijas. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras | 6 val.

► 2012-03-28 | Seminaras: Komandinis darbas - kokybiškas ugdymo poveikis vaikui. Šiaulių rajono savivaldybės švietimo centras | 6 val.

► 2012-05-15 | Seminaras: Dizartrijų diagnostika, vertinimo kriterijai, monitoringas bei šalinimo būdai. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 6 val.

► 2012-06-08 | Seminaras: Dizartrijų šalinimas taikant logopedinį masažą. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 6 val.

► 2012-11-09 | Seminaras: Kohlearinių implantų vartotojai: indikacijos, reabilitacija, ugdymas. Šiaulių universitetas | 6 val.

► 2012-12-12 | Metodinė - praktinė konferencija: Ikimokyklinio ugdymo turinio kaitos ypatumai. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 6 val.

► 2013-01-22 | Seminaras: Probleminis elgesys ir kriziniai įvykiai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Kaip reaguoti? | 6 val.

► 201-03-01 | Seminaras: Vaiko, turinčio elgesio ir emocijų problemų ir/ar sutrikimų ugdymosi perspektyvos. Šiaulių universitetas | 6 val.

► 2013-05-16 | Seminaras: Logopedo pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikui, jo šeimai ir pedagogams, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę. Trąkų švietimo centras | 6 val.

► 2013-05-18 | LLA tarptautinė mokslinė konferencija: Įvairūs požiūriai į kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei jų įveikimą. Lietuvos logopedų asociacija | 6 val.

► 2013-11-05 | Seminaras: Skaitymo magija. Skaitykime vaikams balsu. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 2 val.

► 2014-04-15 | Respublikinė metodinė - praktinė konferencija: Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichofizinės sveikatos ugdymo aspektai | 8 val.

► 2014-05-10 | Seminaras: Erdvė, laikas, kalba: logopedinės pagalbos ankstyvosios intervencijos aspektai. Lietuvos logopedų asociacija | 8 val.

► 2014-05-15 | Seminaras: Neišplėtotos kalbos vaikų ugdymas netradicinėje aplinkoje. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 6 val.

► 2014-05-19 | Seminaras: Sveiko balso išsaugojimas ir jo sutrikimų korekcija. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 6 val.

► 2014-10-07 | Seminaras: Vaikų meninė raiška: aplinkos puošybos akcentai. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 6 val.

► 2014-10-30 | Seminaras: Taikomoji elgesio analizė - vaikų, turinčių raidos sutrikimus, ugdymas ir įtraukimas į inkliuzinį mokymą. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras| 6 val.

► 2014-11-27 | Respublikinė metodinė - praktinė konferencija: Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymas: realybė ir siekiamybė. Šiaulių universitetas | 6 val.

► 2015-01-28 | Seminaras: Kalbinių gebėjimų vertinimas 5-7 metų vaiko kalbos raidos vertinimo metodika "Urtės ir Motiejaus diena". Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras | 8 val.

► 2015-02-11 | Seminaras: Darbas su autizmo spektro ir kitų rai9dos sutrikimų turinčiais vaikais. Vizualinės pagalbos taikymas. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 6 val.

► 2015-04-23 | Respublikinė metodinė - praktinė konferencija: Mokinių kalbinių gebėjimų ugdymas: iššūkiai, lūkesčiai, galimybės. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 6 val.

► 2015-10-29 | Seminaras: Inovatyvios priemonės logopedo darbe. Šiaulių universitetas | 6 val.

► 2016-01-08 | Seminaras: Garsų tarimo mokymas. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 6 val.

►2016-05-16 | Seminaras: Afazijos: diagnostika, vertinimas ir įveika. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 6 val.

► 2016-05-24 | Seminaras: Ankstyvoji intervencija vaikystėje. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 6 val.

► 2016-06-04 | Mokslinė - praktinė konferencija: Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmo spektro sutrikimų diagnostikos ir gydymo principai. Vilniaus universitetas | 14 val.

► 2016-11-04 | Respublikinė metodinė - praktinė konferencija: Inkliuzinio ugdymo veiksmingumo ir gerovės praktika tenkinant įvairius besimokančiųjų poreikius. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras | 6 val.